Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut KORPUR oy 

Matkailuliiketoiminnan kehittämispalveluja


Korpur oy tarjoaa asiantuntijapalveluita matkailu-, kulttuuri-, käsityö-, majoitus-, luonto- ja ohjelmapalveluiden kehittämisessä. Myös matkailupalveluiden turvallisuukoulutukseen sekä rakennussuunnitteluun löytyy yrityksestämme alan osaajat. Tarjoamme suunnittelu-, neuvonta- koulutus- ja konsultointiapua asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiantuntijoillamme on alan koulutus ja noin 30 vuoden käytännön kokemus ja ammattitaito omasta aihealueestaan. Kysy lisää - etsitään yhdessä parhaat ratkaisut menestykseen!


Esimerkkejä asiantuntijapalveluista - Matkailun asiakaslähtöinen tuotekehitys

Työpajojen sisältö räätälöidään aina tilaajan tarpeen pohjalta, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Työpajapäivien sisältöjä ja osioita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Pyydä yksilöity tarjous työpajasi sisällöstä. 


Esimerkkejä valmennuskokonaisuuksista;

Tuotekehityksen perusteet ja matkailuyrityksen

kansainvälistymisvalmennus, (Visit Finland Ready-tason valmennus)  4 x ½ pvä tai 2 X 1 pvä

Perustason työpajoissa/koulutuksissa käydään läpi kansainvälistymisen sekä tuotekehityksen perusteita käytännönläheisesti ja soveltaen, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Ready-taso voidaan toteuttaa joko kahtena koko päivän mittaisena tai vaihtoehtoisesti neljänä puolenpäivän/illan kestävinä tilaisuuksina. Työpajoissa käydään läpi aihekokonaisuuksittain matkailun asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja kansainvälisille markkinoille suunnatun tuotteen kehittämistyön perusteet 1) Tuote, 2) Hinta, 3) Markkinointiviestintä, 4) Jakelutiet. Työpajan runkona käytetään Visit Finland Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopasta, täydennettynä kouluttajan omalla materiaalilla.


Räätälöity kansainvälistymisvalmennus, (Steady)

Työpajojen sisältö räätälöidään tilaajan tarpeen pohjalta, osallistujien lähtökohdat huomioiden. Työpajapäivien sisältöjä ja osioita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä, laaditaan teille sopiva kansainvälistymivalmennus .


Modernit humanistit – kohderyhmäkoulutus, ½ – 1 pvä

Työpajan sisältö perustuu Modernit humanistit opaskirjaan sekä valittuun tuoteteemaan / markkina-alueeseen painottuen.


Tuotteistaminen ja tuotekortti, ½ – 1 pvä

Työpajassa työstetään osallistujien tuotteita/tuoteideoita myytäviksi matkailutuotteiksi kohderyhmä- ja teemakohtaiset määrittelyt ja painopistealueet huomioiden. Työpajassa voidaan työstää yrityskohtaisia tuotteita ja/tai yhteistuotteita.


Matkailutuotteen/palvelun hinnoittelu, ½  – 1 pvä

Työpajassa käydään läpi matkailutuotteen hinnoittelun perusteita osallistujien tarpeet/lähtötaso huomioiden ja hinnoitellaan osallistujien omia tai yhteisiä verkostotuotteita myyntikuntoon.


Kulttuurimatkailun kehittäminen, ½  – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan kulttuurisisältöisiä kulttuurimatkailutuotteita, painottaen tuotteen kulttuurillista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi Culture Finland katto-ohjelman ja Visit Finland kulttuurimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan kulttuuri/matkailutuotteeseen.


Hyvinvointimatkailun kehittäminen, ½  – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan hyvinvointisisältöisiä matkailutuotteita, painottaen tuotteen teemallista sisältöä ja huomioiden matkailutuotteen reunaehdot. Työpajassa käydään läpi FinRelax katto-ohjelman ja Visit Finland hyvinvointimatkailustrategian linjauksia ja suosituksia, soveltaen niitä kunkin toimijan omaan matkailutuotteeseen.


Aktiviteettimatkailun kehittäminen, 1 – 2 pvä

Työpajassa tuotteistetaan asiakaslähtöisesti luonnossa toteutettavia kesä- ja talviaktiviteetteja / ohjelmapalveluja myyntikuntoon. Työpajan tuotteistusprosessi etenee ideasta myytäväksi tuotteeksi tai painotus voi olla tuotesisällön ja jakelukanavien hiomisessa. Työpajasisällöissä huomioidaan Visit Finland -tuoteteemat sekä ohjelmapalvelujen turvallisuus.


Ideasta myytäväksi tuotteeksi -valmennus kokonaisuus 3- 6 päivää

Jaksotettu työpajasarja, jonka aikana yrittäjät työstävät omia tuotteitaan markkinoille ja myyntikanaviin. Työpaja aloitetaan tuotteistuksen ja valitun teeman perusjaksolla ja tuoteideoiden kartoituksella. Toisena päivänä työstetään tuotteen sisältöä ja aloitetaan tuotteen hinnoittelu. Seuraavilla jaksoilla tuotteelle etsitään markkinointi- ja myyntikanavia. Viimeisellä jaksolla viimeistellään tuotetta myyntikuntoon ja syvennetään osallistujien kaipaamia aihealueita. Valmennuskokonaisuuteen on mahdollista yhdistää myös tuotearvioinnit ja tuotetestaukset. Pyydä lisätietoja ja tarjous valmentajalta.


Matkailualan turvallisuuspassi Matupa 1 pvä

ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity päivän kestävä vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Matupa on eräänlainenturvallisuusintro: se antaa työntekijöille perustiedot matkailunturvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojenkehittämiseen. Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen,onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Turvallisuuspassikoulutus sopii hyvin kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden,festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.